Vi värnar om din integritet!

Länstrafiken Kronoberg arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas.

Länstrafiken, Region Kronoberg, 351 88 Växjö, organisationsnummer 232 100-0065, är ansvarig för de personuppgifter som via eller inom ramen för tjänsten "Mina Sidor" inhämtas från dig som kund hos Länstrafiken Kronoberg. Den information som du frivilligt har lämnat till Länstrafiken Kronoberg kommer att behandlas konfidentiellt och enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204), "PUL".

Inom ramen för "Mina Sidor" kan Länstrafiken Kronoberg erbjuda dig en stor mängd personliga tjänster. En förutsättning för detta är att du har skapat ett personligt användarkonto på "Mina Sidor", och fyllt i nödvändiga uppgifter.

Exempel på tjänster som vi kommer att kunna erbjuda dig i egenskap av registrerad användare är t.ex. personliga tidtabeller, relevant information, personliga erbjudanden och relevant marknadsföring.

Uppgifterna kommer bland annat att användas på följande sätt;

1) Vi sparar informationen och behandlar den för att kunna tillhandahålla individ-anpassade, uppdaterade och relevanta tjänster/produkter till registrerade användare.

2) Informationen kan användas för att effektivisera och generellt förbättra kollektivtrafiken.

3) Informationen kan användas för att identifiera och analysera resvanor hos olika grupper av resenärer samt i övrigt utreda och analysera hur dessa grupper använder våra produkter och tjänster.

4) Uppgifterna ger oss möjlighet att ge en identifierad kundgrupp anpassade erbjudanden, marknadsföring eller andra utskick, och även i övrigt ge god service och information.

5) Information kommer att användas till och med anledning av de marknadsanalyser och marknadsundersökningar som kommer att utföras inom hela eller utvalda delar av gruppen av registrerade användare. Deltagandet i dessa aktiviteter är givetvis frivilligt. Ett deltagande innebär att utvalda resenärer kontaktas via respektive personlig sida, genom brev, e-post, telefonkontakt eller dylikt, och därigenom erbjuds besvara ett antal frågor.

Information avseende adress och folkbokföringsort kommer att inhämtas automatiskt från folkbokföringsregistret efter resenärens angivande av personuppgifter, samt därefter löpande uppdateras i samband med t.ex. flytt eller namnbyte.

Du kan alltid själv kontrollera vilka uppgifter du har lämnat genom menyvalet "Mina uppgifter" på Mina Sidor. Du äger rätt att utan kostnad en (1) gång per kalenderår efter egen skriftlig begäran få information om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte, samt för det fall att dina uppgifter behandlas även erhålla skriftlig information om:

a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas,

b) varifrån dessa uppgifter har hämtats,

c) ändamålen med behandlingen, och

d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Din begäran skall vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Begäran sänds till: Länstrafiken, Region Kronoberg, 351 88 Växjö, märk kuvertet "Personuppgiftsombud". Information enligt ovan kommer att sändas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Länstrafiken Kronoberg.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller i övrigt inte har behandlats i enlighet med PUL eller föreskrifter utfärdade med stöd av PUL, har du rätt att begära rättelse, blockering eller radering. Begäran om att du inte önskar mottaga utskick i marknadsföringssyfte från Länstrafiken Kronoberg kan du enklast göra via ditt användarkonto. Begäran om att Du önskar helt avregistreras från "Mina Sidor" kan göras skriftligen till adress enligt stycket ovan, med angivande av namn, adress och personnummer, eller genom besök på vårt Kundcenter.

Över 40 000 resenärer har upptäckt fördelarna med Mina sidor.

Bli medlem

Aktuellt

Håll dig uppdaterad om ombyggnationen av stationsområdet!

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring, bland annat kommer Växjö station och kommunhus att byggas. De olika byggnationerna påverkar vår trafik. Vi har samlat informationen om vad som ...Läs mer

Tryggt med tappa-bort-garanti!

Skulle du råka tappa bort ditt Resekort kan du enkelt spärra det på Mina sidor och få ett nytt med samma värde utan extra kostnad. Detta är en av fördelarna du får ta del av som medlem på Mina ...Läs mer

Nu kan du betala med Swish!

Lite enklare, lite snabbare! Nu kan du betala med Swish när du laddar eller köper ditt Resekort på Mina sidor. I köpflödet finns numera Swish som betalningsalternativ och önskar du anvä...Läs mer

Om mina sidor

Start Mina sidor
Mer om Mina sidor
Tappa-bort-garanti
Tävla med Mina sidor
Köpvillkor - Mina sidor