Användar- och försäljningsvillkor Mina sidor

Allmänt
Länstrafiken Kronoberg är en del av Region Kronoberg och är din avtalspart och den som säljer biljetter/produkter till dig.

Registrering
För att kunna använda de erbjudanden/tjänster som Länstrafiken Kronoberg tillhandahåller på Mina sidor med tillhörande e-handel krävs det att du som kund godkänner detta avtal och registrerar ett konto genom att lämna följande uppgifter:

- E-post
- Lösenord
- Förnamn
- Efternamn
- Personnummer
- Kommun
- Gatuadress
- Postnummer
- Ort

Region Kronoberg, där Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar i samband med detta avtal och registrering. Behandlingen av alla personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning bl.a. i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), se mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy: http://www.lanstrafikenkron.se/integritetspolicy

Att registrera ett konto på http://minasidor.lanstrafikenkron.se kostar ingenting men för att registrera dig och ta del av erbjudanden och tjänster på Mina sidor krävs det att du är 16 år eller äldre. För att kunna handla elektroniskt via internet krävs det att du har fyllt 18 år, i enlighet med 9 kap 1 § Föräldrabalken.

Betalning
För att genomföra ett köp eller en laddning av ditt Resekort kan du välja att betala på något av följande sätt:
- Bankkort
- Direktbetalning
- Swish

Bankkort
För att kunna betala med kort behöver Du ett konto- eller bankkort med VISA, MasterCard American Express eller Diners. För att kortet ska fungera i vår E-handel ska kortet vara utfärdat av en svensk bank. Vid betalning med bankkort länkas du vidare från beställningssidan till en sida där du fyller i dina kortuppgifter. Din beställning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik och inga extra avgifter tillkommer utöver din totalsumma i kassan. Länstrafiken Kronoberg lagrar inga kortnummer. Vår betalväxel är PCI-licensierad och betalningsflödet hanteras av vår betalningspartner Nets för att garantera en snabb och säker betalning, all information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL). Vår partner Nets uppfyller kraven för PCI-DSS och följer den sekretess och säkerhet som banker och kortutgivare kräver för denna licensering.

Direktbetalning
För att kunna direktbetala ditt kort som köps eller laddas via minasidor.lanstrafikenkron.se behöver du ha internetkonto hos Handelsbanken, Nordea eller Swedbank. Direktbetalning innebär att du länkas vidare till din bank från beställningssidan här hos oss. Du loggar in på banken och signerar på samma sätt som när du betalar dina räkningar via internet. När du signerat din betalning dras beloppet direkt från ditt konto och du länkas tillbaka till oss. Tänk på att pengarna dras vid det tillfälle som du gör köpet, även om det är flera veckor tills Länstrafiken Kronobergs buss- eller tågkort börjar gälla. Mer information om direktbetalning kan du få från din bank.

Swish
För att kunna betala med Swish behöver du en smartphone med Swish-appen samt ett mobilt-BankID. När du betalar med Swish dras pengarna direkt från ditt bankkonto. Det finns åldersgränser för användning av Swish och den bestäms av bankerna. För mer information, kontakta din bank eller gå in på www.getswish.se

Bekräftelse
När betalningen godkänts visas en bekräftelse på din skärm. Vi skickar även en bekräftelse till den e-postadress du har uppgett vid beställningen.

Leveranstid – köp av nytt Resekort
Ditt/din beställda Resekort levereras senast tre (3) arbetsdagar efter din beställning till den adress du har angett på Mina sidor. Du kan lägga fler olika Resekort i samma beställning. Leveranstiden kan bli något längre under storhelger. Alla försändelser skickas med A-post.

Leveranstid – laddning av befintligt Resekort
En laddning av ett befintligt Resekort görs via minasidor.lanstrafikenkron.se och skickas efter godkänd betalning vidare till vårt biljettsystem. Observera att det kan ta upp till 24 timmar innan laddningen finns tillgänglig i biljettsystemet.
När din laddning finns tillgänglig aktiveras den nästa gång du använder Resekortet:

• För reskassa sker detta när du använder kortet att betala med.

• För period sker detta när du använder kortet ombord på buss eller håller det mot en kortläsarstolpe på perrongen före resa med tåg.

En laddning kan endast aktiveras i Kronobergs län och i utrustning tillhörande Länstrafiken Kronoberg. Laddningen kan aktiveras upp till 365 dagar efter inköpsdatumet.

Priser
Priserna för Länstrafiken Kronobergs produkter anges i svenska kronor och inkluderar moms (6 %) om inget annat anges. Länstrafiken Kronoberg förbehåller sig rätten att ändra priserna på minasidor.lanstrafikenkron.se utan förgående avisering.

Transportrisk
Länstrafiken Kronoberg står för risken om produkten skadas eller kommer bort under transporten till dig. Om detta inträffar ombeds du kontakta vår kundtjänst som hjälper dig att få ett nytt Resekort. Resekort som har kommit bort eller blivit skadade spärras omgående för vidare användning.

Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt Distansavtalslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av Länstrafiken Kronobergs Resekort inte medför någon ångerrätt. Däremot gäller Länstrafiken Kronobergs regler för återköp enligt nedan:

Fel, ändring, försening, återköp och förlorade kort
Resenär ansvarar själv för förlorat eller förstört buss- eller tågkort. Resekort Period eller Reskassa som skadats på grund av tekniskt fel från Länstrafiken Kronobergs sida återladdas utan kostnad mot uppvisande av kort och kvitto. Resekort Reskassa återlöses ej. Utfärdat Resekort Period återlöses före giltighetsperiodens start på Länstrafiken Kronobergs Kundcenter. En expeditionsavgift på 50 kronor tas ut.

Ändring av Resekort
Ändring av startdatum, byte av zoner eller byte till dyrare kort får göras före giltighetsdatum utan expeditionsavgift. Den nya tiden ska ligga inom en månad. Vid byte till periodkort av lägre valörer betraktas detta som en vanlig återlösen, det vill säga en expeditionsavgift på 50 kronor om det sker före giltighetstidens början.

Periodkort med påbörjad giltighetsperiod återlöses på Kundcenter enligt följande:

Giltighetsdag

Återbetalning i % av kortets värde

1

80%

2

60%

3

50%

4

40%

5

30%

6

20%

7

10%

Är kortet felaktigt eller försenat ber vi dig ta kontakt med oss på telefon 0771-76 70 76, eller via e-post: kundcenter@lanstrafikenkron.se

Förlorat Resekort
Du som kund (resenär) ansvarar själv för förlorat eller förstört Resekort. Förlorat Resekort med Reskassa- eller periodprodukt ersätts inte av Länstrafiken Kronoberg om inte kortet registrerats på ’Mina sidor’, och därmed kan dra nytta av den s k ”tappa-bort-garantin”. Tappa-bort-garantin innebär att när ett registrerat Resekort spärras ersätts det med ett nytt med samma innehåll som fanns på Resekortet vid den tidpunkt då det spärrades. Ett nytt Resekort skickas hem till den adress som finns registrerad på den användare som spärrade kortet i fråga. Detta sker inom fem arbetsdagar. Genom att spärra (denna process går ej att ångra) ditt kort förhindras ytterligare resor på ditt kort och eventuell reskassa och/eller period flyttas över till ett nytt Resekort. Tänk på att en reskassa som understiger 10 kr inte skickas ut.

De resor du gör innan ersättningskortet har kommit dig tillhanda, betalar du själv. Innan du spärrar ditt kort - glöm inte att se efter att adressen stämmer under "Min profil" som inloggad.

Skadat Resekort
Resekort Period som skadats på grund av tekniskt fel från Länstrafiken Kronobergs sida återladdas utan kostnad mot uppvisande av Resekort och kvitto.

Tvist
Tvist med anledning av detta avtal och villkor skall avgöras enligt svensk rätt och svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Länstrafiken Kronoberg som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Missbruk
Länstrafiken Kronoberg kan komma att blockera person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

Allmänna Resevillkor
Vid köp av biljett godkänner Du som resenär Länstrafiken Kronobergs Resevillkor vilka finns att läsa här:
http://www.lanstrafikenkron.se/resevillkor-buss-och-tag

Avtal
När du registrerar dig som kund på Mina sidor hos Länstrafiken Kronoberg (http://minasidor.lanstrafikenkron.se) godkänner du villkoren i detta avtal samt att Region Kronoberg behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktinformation
Länstrafiken
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Tel: 0771-76 70 76

E-post: kundcenter@lanstrafikenkron.se

Org.nr: 232100-0065

Över 40 000 resenärer har upptäckt fördelarna med Mina sidor.

Aktuellt

Viktiga datum för dig som reser med oss

Arbetet med att byta ut vårt biljettsystem har kommit till nästa fas och nu är det dags att byta ut biljettautomater, e-handel (Mitt konto) och resekort. Vecka 10-11: Vi börjar byta ut biljet...Läs mer

Den 23 mars byter vi biljettsystem

Vårt arbete med att byta ut vårt biljettsystem har kommit till nästa fas och nu är det dags att byta ut biljettautomater, e-handelstjänst och resekort. Vår nya reseapp är redan lanserad och frå...Läs mer

Mina sidor blir Mitt konto

Du som är medlem på Mina sidor idag kommer behöva registrera dig på nytt i vår nya e-handel. Klicka här för att registrera dig på Mitt konto Mitt konto ger en bra överblick över alla d...Läs mer

Om mina sidor

Start Mina sidor
Tappa-bort-garanti
Integritetspolicy