Förändringar på linje 3 och linje 4 från 20 augusti

Publicerad den 18-06-25

Den 20 augusti byter vi tidtabell i stadstrafiken och gör förändringar på linjerna 3 och 4.

Under sommaren och hösten 2018 kommer Växjö kommun att bygga bussfil längs med Storgatan, från rondellen Vikingagatan till Samarkand. Detta ger oss möjlighet till en tätare och snabbare trafik.
Bussfilen medför även att hållplatserna Västerport och Marketenterivägen försvinner.

För resenärer som åker med linje 3 rekommenderar vi hållplatserna Arenastaden södra och Vikingagatan.

För resenärer som åker med linje 4 rekommenderar vi hållplatserna Bollgatan och Vikingagatan.


Upp till 8 avgångar i timmen på linje 3

I och med den nya bussfilen på Storgatan så kan vi, från 20 augusti, erbjuda upp till 8 avgångar i timmen mellan Universitetet, Växjö city och Grand Samarkand.