Tävling under Välkomstmässan (Vinnarna utsedda)

Publicerad den 19-02-01

Tack till alla som kom och besökte vår monter under Välkomstmässan på Linnéuniversitetet!

Vi hade en frågetävling som var igång under välkomstmässan där ni skulle svara på tre frågor kopplade till kollektivtrafiken och motivera varför just du skulle vinna ett resekort. Första pris var ett resekort laddat med 900 kr, andra pris ett resekort laddat med 600 kr, tredje pris ett resekort laddat med 300 kr, och fjärdepriset var två biljetter för att se Växjö Lakers - Brynäs live.

Väldigt roligt att vi fick in så många tävlingsbidrag, och det var många som svarade rätt på samtliga frågor. Men nu har vi utsett fyra vinnare som svarade rätt på samtliga frågor och som hade med en god motivering till varför just de skulle vinna ett resekort. Vi säger grattis till Jennie Rydén som vinner första priset och ett resekort laddat med 900 kr, Anton Carlsson som vinner andra priset och ett resekort laddat med 600 kr, Kajsa Åberg som vinner tredje priset och ett resekort laddat med 300 kr, och Juliette Thompson som vinner fjärde priset och två biljetter till Växjö Lakers - Brynäs.

Men vi är inte färdiga där! På grund av det höga deltagarantalet tävlar vi ut två stycken resekort till med 300 kr reskassa. Vi säger grattis till Thea Pettersson och Georgi Gevorgyan!

Vinnarna har meddelats via mail.


Rätta svar till frågetävlingen:

Hur många avgångar i timmen erbjuder vi på Linje 3?

1.5 avgångar X. 8 avgångar 2. 10 avgångar


Hur mycket rabatt på ordinarie pris får du alltid med Resekortet period Student?

1.10 % rabatt X. 25 % rabatt 2. 30 % rabatt


Vilken symbol på ditt Mecenat eller Studentkort, tillsammans med giltigt ID, gäller för att du ska vara berättigad till studentrabatten?

1. X. <- Rätt symbol 2.


In english

Thank you to everyone who came out to visit our stand during the Welcome ferry at Linnaeus University. We had a quiz during the ferry were you were going to answer three questions regarding public transport and motivate why you should win a travel card. First prize was a travel card topped with 900 SEK, second prize was a travel card topped with 600 SEK, third prize was a travel card topped with 300 SEK, and fourth prize was two hockey tickets to see Växjö Lakers - Brynäs live.

It was a lot of people that competed with us, and it was many that had all correct answers. However, now we have chosen four winners that had all correct answers and a good motivaitonal text on why they should win a travel card. We say congratulations to Jennie Rydén that wins the first prize and a travel card topped with 900 SEK, Anton Carlsson that wins the second prize and a travel card topped with 600 SEK, Kajsa Åberg that wins the third prize and a travel card topped with 300 SEK, and Juliette Thompson that wins the fourth prize and two hockey tickets to see Växjö Lakers play live against Brynäs.

But we are not done! Due to the high volume of participants in our competition we add two travel cards to the prizes. We say congratulations to Thea Pettersson and Georgi Gevorgyan!

The winners have been notified by e-mail.


Correct answers:

How many departures do we offer on bus line 3 per hour?

1.5 departures X. 8 departures 2. 10 departures


How much discount on regular price do you always get with the Travel card Student?

1.10 % discount X. 25 % discount 2. 30 % discount


What symbol on your Mecenat or Student card, together with a valid ID, entitles you to a student discount?

1. X. <- Correct symbol 2.